Aktualności

Informacja o XXXV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 31 października 2017 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 31 października 2017 r. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
4. Interpelacje radnych.
5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2017 r. 
7. Podjęcie uchwał:
a) nr XXXV/306/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
b) nr XXXV/307/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany, „zmiany” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca,
c) nr XXXV/308/2017 zmieniającej uchwałę nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
d) nr XXXV/309/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2026,
e) nr XXXV/310/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
10. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2017 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 184
23 października 2017 11:37 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
23 października 2017 11:25 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 października 2017 11:23 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany