Aktualności

Informacja o XXXVI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 listopada 2017 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 
6. Podjęcie uchwał:
a) nr XXXVI/311/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
b) nr XXXVI/312/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
c) nr XXXVI/313/2017 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”,
d) nr XXXVI/314/2017 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,
e) nr XXXVI/315/2017 w sprawie podatku od środków transportowych,
f) nr XXXVI/316/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2026,
g) nr XXXVI/317/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
7. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
8. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2017 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 232
17 listopada 2017 11:16 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2017 10:59 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
17 listopada 2017 10:59 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany