Aktualności

Informacja o XXXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 grudnia 2017 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
4. Interpelacje radnych.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na 2018 r.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na 2018 r.
7. Podjęcie uchwał:
a) nr XXXVII/321/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
b) nr XXXVII/322/2017 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, 
c) nr XXXVII/323/2017 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
d) nr XXXVII/324/2017 w sprawie ustalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy,
e) nr XXXVII/325/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2017 rok",
f) nr XXXVII/326/2017 w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2018 rok”,
g) nr XXXVII/327/2017 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Karminek i Koźminiec,
h) nr XXXVII/328/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2024,
i) nr XXXVII/329/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
j) nr XXXVII/330/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2026,
k) nr XXXVII/331/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
8. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
9. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Witalis Półrolniczak
 
 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.12.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2017 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 267
13 grudnia 2017 09:30 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
13 grudnia 2017 09:28 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 grudnia 2017 09:25 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany