Aktualności

Informacja o XLIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 sierpnia 2018 r.Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.
6. Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032 za pierwsze półrocze 2018 r.
7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za pierwsze półrocze 2018 r.
8. Podjęcie uchwał:
a) nr XLIII/401/2018 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP. 07.01.02-30-0082/17,
b) nr XLIII/402/2018 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2022",
c) nr XLIII/403/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca,
d) nr XLIII/404/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
e) nr XLIII/405/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
f) nr XLIII/406/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
g) nr XLIII/407/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
11. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.08.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2018 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 367
17 sierpnia 2018 09:20 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2018 09:20 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany