Aktualności

Informacja o VI. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 9 maja 2019 r.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. (czwartej) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się VI. zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 29 marca 2019 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2018 r.
6. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy w 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
8. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyca.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) nr VI/55/2019 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Koźminiec, Izbiczno, Karmin i Strzyżew,
b) nr VI/56/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska,
c) nr VI/57/2019 w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy,
d) nr VI/58/2019 w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Lutyni,
e) nr VI/59/2019 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy,
f) nr VI/60/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
g) nr VI/61/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
h) nr VI/62/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje wniesione na poprzedniej sesji.
11. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
12. Zamknięcie posiedzenia.
 
  
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2019 16:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 744
06 maja 2019 12:47 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2019 16:37 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany