Aktualności

Informacja o IX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 29 sierpnia 2019 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2019 r.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. nr IX/87/2019 w sprawie zorganizowania dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół, w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku,
  2. nr IX/88/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
  3. nr IX/89/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzycy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  4. nr IX/90/2019 w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobrzyca” do organu regulacyjnego,
  5. nr IX/91/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
  6. nr IX/92/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
 7. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.08.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2019 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 616
22 sierpnia 2019 09:25 (Karolina Janczewska) - Opublikowanie dokumentu.
22 sierpnia 2019 09:25 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
22 sierpnia 2019 09:24 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany