Aktualności

Informacja o X sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 września 2019 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się X sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Część uroczysta sesji:
1) Prezentacja sylwetki kandydata do przyznania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzyca.
2) Podjęcie uchwały nr X/94/2019 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzyca oraz wręczenie aktu nadania.
3) Wręczenie stypendiów Burmistrza Gminy Dobrzyca za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz promocję gminy.
4) Wręczenie nagrody Burmistrza dla najbardziej zaangażowanego ucznia w ramach konkursu „Region Czysty na 6”, zorganizowanego przez ZGO Sp. z o.o. przy partnerstwie Gminy Dobrzyca.
4. Część zwyczajna sesji:
1) Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
2) Interpelacje radnych.
3) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za pierwsze półrocze 2019 r.
4) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za pierwsze półrocze 2019 r.
5) Rozpatrzenie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy w pierwszym półroczu 2019 r. 
6) Rozpatrzenie informacji o stanie dróg i ulic na terenie Gminy Dobrzyca. 
7) Podjęcie uchwał:
a) nr X/95/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy,
b) nr X/96/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r.,
c) nr X/97/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
d) nr X/98/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
e) nr X/99/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
7. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2019 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 713
24 września 2019 15:34 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2019 15:34 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2019 15:30 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany