Zapytania ofertowe

ZAKUP I DOSTAWA SADZONEK ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW OGRODNICZYCH w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

 

Dobrzyca, dnia 27.06.2018 r.

 

ZPI.271.2.16.2018                                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się z prośbą        o przestawienie oferty na dostawę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

 

ZAKUP I DOSTAWA SADZONEK ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW OGRODNICZYCH

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

 1. I.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sadzonek oraz innych materiałów ogrodniczych do miejscowości Dobrzyca oraz Strzyżew znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca.

W skład zamówienia wchodzą następujące elementy:

Zadanie nr 1- Zakup i dostawa sadzonek oraz innych materiałów ogrodniczych na działkę nr 1226 w Dobrzycy 

W skład zamówienia wchodzą następujące elementy:

 • Nasiona traw- 21 kg
 • Świerk srebrny o wysokości ok. 1 m – 7 szt.
 • Agrowłóknina – 123 m2
 • Kora – 4,5 m3
 • Torf kwaśny- nie mniej niż 0,59 m3 (wielkość opakowania zbliżona do wymaganej ilości)
 • Kruszywo ozdobne łamane frakcji 8-16 mm w jasnych barwach- pokrycie grubości 5 cm na powierzchni 78 m2.

Zadanie nr 2- Zakup i dostawa sadzonek oraz innych materiałów ogrodniczych na działkę                 nr 296 w Strzyżewie 

 • Nasiona traw- 6 kg
 • Thuja szmaragd o wysokości ok. 1m- 36 szt.
 • Agrowłóknina- 20 m2
 • Kora- 2 m3
 • Torf kwaśny- nie mniej niż 3,01 m3 (wielkość opakowania zbliżona do wymaganej ilości)

 

Przedmiotem zapytania jest gotowa mieszanka traw dostępna w obrocie handlowym.  Powinna posiadać cechy użytkowe tzn. mieszanka odpowiednia dla terenów rekreacyjnych, na miejsca słoneczne, zacienione. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka nasion powinna zapewnić duża odporność trawnika na susze, mróz i zanieczyszczenia. Sadzonki wysokości 1 m świerku srebrnego (kłującego) Picea pungens oraz żywotnika zachodniego Smaragd Thuja occidentalis Smaragd mają być dostarczone w donicach dostoswanej do wielkości rozbudowania systemu korzennego rośliny. Sadzonki maja być w dobrej kondycji nieprzesuszone, a ich gałęzie niepołamane. Termin dostawy sadzonek należy uzgodnić                     z Zamawiającym na 5 dni roboczych przed planowanym transportem, tak  aby dostosować realizację innych prac, aby rośliny mogły być od razu zasadzone.

Agrowłóknina mająca na celu zapobiec przerastaniu chwastów pod nasadzeniami zostanie pokryta korą, W ofercie należy podać cenę odpowiedniej dla tego typu przeznaczenia agrowłókniny.  

Kora powinna być przekompostowana rozdrobniona, wielkość poszczególnych frakcji nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. Kora przekompostowana powinna być sterylna    (tzn. pozbawiona nasion, chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej kory przekompostowanej powinien być obojętny. Kruszywo ozdobne łamane powinno mieć frakcję 8-16 mm, kolor jasny, jeżeli dostawca powiada  w ofercie kilka odcieni do wyboru ostateczny kolor należy uzgodnić z zamawiającym przed podpisaniem umowy.

  

II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

     Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat

 

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 05.07.2018 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca z dopiskiem: Oferta na przedsięwzięcie pn. „ZAKUP I DOSTAWA SADZONEK ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW OGRODNICZYCH ” w ramach realizacji inwestycji pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

V.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

     do dnia 01.10.2018 r.

 

  VI.KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 Cena- 100%

                                                     

VII.WARUNKI PŁATNOŚCI

 Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie   

 wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  NIP 608-00-43-350

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni

 

   IX.DODATKOWE INFORMACJE:

       1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

       2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja materiałów ogrodniczych

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.06.2018
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2018 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 355
06 lipca 2018 13:55 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 09:38 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [klauzula_info_2_16.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 09:38 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany