Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Wójt Gminy  

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GALEWIE I CZARNUSZCE

ZPI.271.8.2011 Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GALEWIE I CZARNUSZCE Numer ogłoszenia: 156090 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca ,

PRZEBUDOWA UL. JESIONOWEJ W DOBRZYCY, LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE GMINNEJ W KOŹMIŃCU

ZPI.271.7.2011 Dobrzyca: PRZEBUDOWA UL. JESIONOWEJ W DOBRZYCY LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE GMINNEJ W KOŹMIŃCU Numer ogłoszenia: 155920 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Polskie Olędry - Sapieżyn, Trzebin - Galew, Karmin - Czarnuszka

ZPI.271.6.2011 Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Polskie Olędry - Sapieżyn, Trzebin - Galew, Karmin - Czarnuszka Numer ogłoszenia: 146454 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GALEWIE I CZARNUSZCE

ZPI.271.5.2011 Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GALEWIE I CZARNUSZCE Numer ogłoszenia: 128478 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

ZPI.271.3.2011 Dobrzyca: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 121294 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO ROWU OCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CIĄGU UL. RYBNEJ, POLNEJ, KRÓTKIEJ, PIWNEJ W KARMINKU

ZPI.271.3.2011 Dobrzyca: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO ROWU OCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CIĄGU UL. RYBNEJ, POLNEJ, KRÓTKIEJ, PIWNEJ W KARMINKU Numer ogłoszenia: 101770 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Zatrzymaj banner przewijany