Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchowych Gminy Dobrzyca.

Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych znajdujących się na terenie gminy prowadzona jest przez Burmistrza Gminy Dobrzyca. Istnieje możliwość wglądu do kart GEZN w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ulica Rynek 14, pokój 27.

Zatrzymaj banner przewijany