Powszechny Spis Rolny 2020

logo_pe�ne_psr_rozszerzone_pole_ochronne_kolor.jpg

 

 

 

 

 

 

 

SG.0050.30.2020

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 08.06.2020 r.

 

 

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 

Na podstawie art. 16 ust. 4, art. 18 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. Nr 2019, poz. 1728) zarządzam co następuje: 

 • §1.  Wyznaczam Hannę Grad-Banaszyńską na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego i czynię odpowiedzialną za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminy wynikających z Ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
 • §2.  Tworzę Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca ,
  ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca , do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym
  w 2020 r. polegających na zorganizowaniu i  przeprowadzeniu prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 
 • §3.  W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą: 
 1. Hanna Grad-Banaszyńska  – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
 2. Jolanta Matiasik  – Koordynator Gminny,
 3. Przemysław Glinkowski  – Administrator,
 4. Paulina Włodaczyk- członek. 
 • §4.  Gminne Biuro Spisowe rozpoczyna swoją działalność z dniem 8 czerwca 2020 r. i zostaje powołane na czas oznaczony tj. do dnia  08 stycznia 2021 r. 
 • §5.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Biura Spisowego. 
 • §6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

 

  Zarządzenie SG.0050.30.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 08.06.2020 r.

  Zarządzenie SG.0050.30.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 08.06.2020 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2020 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Glinkowski
Ilość wyświetleń: 305
09 czerwca 2020 13:37 (Przemysław Glinkowski) - Zmiana treści zakładki.
09 czerwca 2020 10:52 (Przemysław Glinkowski) - Zmiana treści zakładki.
09 czerwca 2020 10:50 (Przemysław Glinkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany