Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

NABÓR NA RACHMISTRZA TERENOWEGO

PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM

2020 r.

 

 

Burmistrz Gminy Dobrzyca – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Dobrzyca.

 

Wymagania niezbędne:

- pełnoletniość,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- zamieszkanie na terenie gminy Dobrzyca,

- posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,

- osoba nie skazana za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zakres wykonywanych zadań:

- przeprowadzenie bezpośrednich wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wyposażonych w interaktywną aplikację, a w przypadku zagrożenia  COVID-19 decyzją Generalnego Komisarza Spisowego, realizowanie wywiadów telefonicznych,

- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe,

- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony 

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

- znajomość map

 - łatwość  nawiązywania kontaktów, komunikatywność ,  asertywność, uprzejmość, rzetelność, staranność,  cierpliwość, obowiązkowość i umiejętność organizacji własnej pracy.

 

Harmonogram zadań – dyspozycyjność rachmistrza:

- termin 03.08.2020 - 11.09.2020 teoretyczne i praktyczne szkolenie na rachmistrzów terenowych

-  termin 03.08.2020 – 13.09.2020 testy egzaminacyjne na rachmistrzów terenowych na zakończenie szkoleń z wykorzystaniem aplikacji e/m learrning

- termin 01.10.2010 – 30.11.2010 spis rolny

 

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

-  życiorys (CV)

-  podanie, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,

- oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020

-  oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub pocztą zwykłą / decyduje  data wpływu do Urzędu/ z dopiskiem „ Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym spisie Rolnym 2020”.    

 

Oferty należy składać do dnia  8 lipca 2020 r.  do godziny 15.15

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Na terenie gminy Dobrzyca spis przeprowadzi 2 rachmistrzów terenowych.

 

                                                                                             Gminny Komisarz Spisowy

 /-/ Jarosław Pietrzak

 

  informacja_dotyczaca_przetwarzenia_danych_osobowych.docx

  oswiadczenia_dla_kandydatow_na_rachmistrzow_o_nie_skazaniu.docx

  oswiadczenia_dla_kandydatow_na_rachmistrzow_o_seplnieniu_wymogow_art_20_ust_1_ustawy_o_powszechnym_spisie_rolnym_2020.docx

  informacja_dotyczaca_przetwarzenia_danych_osobowych.docx

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2020 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Grad - Banaszyńska
Ilość wyświetleń: 158
16 czerwca 2020 10:27 (Przemysław Glinkowski) - Zmiana treści zakładki.
16 czerwca 2020 10:25 (Przemysław Glinkowski) - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2020 15:11 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany