Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego poł. w Dobrzycy.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego. W oparciu o art.38, art.40 ust.1&

Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM w gminach i powiatach

Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM w gminach i powiatach

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczon...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o drugim przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6845.9.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy .

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2019-12-30 GGiOŚ.7125.1.2019 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nierucho

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do dzierżawy tj

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6845.9.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy .

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu do wynajmu lokali użytkowych położonych w Dobrzycy

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca 2019-11-05 GGiOŚ.6845.9.2019 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz ni

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca - etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 29 października 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca - etap 2 wraz z progn

Informacja o możliwości uzyskać bezzwrotne dofinansowania 40% na instalacje fotowoltaiczne od 1KW do 50 kW mocy dla każdego rolnika

Ogłoszenie – Kurenda Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Zatrzymaj banner przewijany