Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)

Dobrzyca, dnia 11.06.2019 r. KDr.7234.1.2019 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 t.j.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)”. W ramach inwestycji...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 28 maja 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r....

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 23 kwietnia 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Dobrzyca

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Dobrzyca Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm. ) art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 19 marca 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Koźminiec, Izbiczno, Karmin i Strzyżew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 26 lutego 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Koźminiec, Izbiczno, Karmin i Strzyżew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2018-12-11 GGiOŚ.6845.11.2018 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do dzierżawy tj. działki...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu lokali użytkowych do wynajmu.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do wynajmu tj. lokale użytkowe położone: Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 oraz Koźminiec 92. Szczegółowych...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Koźminiec

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 04.12.2018 r. 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Koźminiec Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Izbiczno, Karmin, Koźminiec, Lutynia i Strzyżew

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 04.12.2018 r. 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Izbiczno, Karmin, Koźminiec, Lutynia i Strzyżew Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy...

Zatrzymaj banner przewijany