Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży -lokal Izbiczno 23B

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj. lokal&

Ogłoszenie w sprawie przeznaczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca do dzierżawy

Dobrzyca,2018-02-06 GGiOŚ.6845.2.2018 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomo

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 30 stycznia 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Stanisława Mikołajczyka.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Stanisława Mikołajczyka. Zawiadamiam właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości ul. Stanisława Walendowskiego, mieszkańców gminy Dobrzyca oraz inne instytucje, że Zarządzeniem Zastępczym z dnia 19 grudnia...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Franciszka Wrobińskiego w Dobrzycy nazwy Józefa Czarneckiego.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Franciszka Wrobińskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Józefa Czarneckiego. Zawiadamiam właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości ul. Franciszka Wrobińskiego i mieszkańców gminy Dobrzyca, że Zarządz

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 8 grudnia 2017r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Zatrzymaj banner przewijany