Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W IZBICZNIE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Dobrzyca...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI POŁ. W CZARNUSZCE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-07-21 GGiOŚ.6845.5.2015 Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy, ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Dobrzyca położonej w...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 17 lipca 2015 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulic Pleszewskiej i Ostrowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 17 lipca 2015 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulic Pleszewskiej i Ostrowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca, dnia 16.06.2015r. GGiOŚ.6220.3.2015 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 16, art. 30 i 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października...

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej tj. celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Dobrzyca, Czarnuszka i Fabianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 05 czerwca 2015 roku. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Dobrzyca, Czarnuszka i Fabianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 05 czerwca 2015 roku. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYCA.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-06-05 GGiOŚ.6845.3.2015 Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Dobrzyca położonych...

Obwieszczenie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta".

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-06-03 GGiOŚ.6220.1.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.z 2013r.,poz. 267/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Zatrzymaj banner przewijany