Ogłoszenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2019-12-30 GGiOŚ.7125.1.2019 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nierucho

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do dzierżawy tj

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6845.9.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy .

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu do wynajmu lokali użytkowych położonych w Dobrzycy

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca 2019-11-05 GGiOŚ.6845.9.2019 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz ni

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca - etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 29 października 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca - etap 2 wraz z progn

Informacja o możliwości uzyskać bezzwrotne dofinansowania 40% na instalacje fotowoltaiczne od 1KW do 50 kW mocy dla każdego rolnika

Ogłoszenie – Kurenda Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca - etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca - etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

Ogłoszenie o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 62-330 DOBRZYCA Woj.wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U....

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów położonych w Dobrzycy, stanowiących własność Gminy Dobrzyca.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 września 2019r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Dobrzycy, stanowiących własność Gminy Dobrzyca.

Zatrzymaj banner przewijany