Ogłoszenia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do dzierżawy tj. dla działek nr: 1. ...

Ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego poł. w Dobrzycy.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego. W oparciu o art.38, art.40 ust.1&

Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM w gminach i powiatach

Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM w gminach i powiatach

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczon...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o drugim przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6845.9.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy .

Zatrzymaj banner przewijany