Ogłoszenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W IZBICZNIE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania&nbs

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI POŁ. W CZARNUSZCE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-07-21 GGiOŚ.6845.5.2015 Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy, ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca, dnia 16.06.2015r. GGiOŚ.6220.3.2015 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Dobrzyca, Czarnuszka i Fabianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 05 czerwca 2015 roku. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca

Zatrzymaj banner przewijany