Ogłoszenia (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W IZBICZNIE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania&nbs

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI POŁ. W CZARNUSZCE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-07-21 GGiOŚ.6845.5.2015 Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy, ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dz

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca, dnia 16.06.2015r. GGiOŚ.6220.3.2015 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony 

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYCA.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-06-05 GGiOŚ.6845.3.2015 Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,

Obwieszczenie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta".

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-06-03 GGiOŚ.6220.1.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.z 2013r.,poz. 267/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁ. W DOBRZYCY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-05-29 GGiOŚ.6840.4.2012 O G Ł O S Z E N I E

Zatrzymaj banner przewijany