Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2018-12-11 GGiOŚ.6845.11.2018 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do dzierżawy tj. działki...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu lokali użytkowych do wynajmu.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do wynajmu tj. lokale użytkowe położone: Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 oraz Koźminiec 92. Szczegółowych...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Koźminiec

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 04.12.2018 r. 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Koźminiec Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Izbiczno, Karmin, Koźminiec, Lutynia i Strzyżew

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 04.12.2018 r. 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Izbiczno, Karmin, Koźminiec, Lutynia i Strzyżew Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

Dobrzyca, dnia 2 października 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowości Galew, Karmin, Trzebowa...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

Dobrzyca, dnia 2 października 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Stefańskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie...

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Dobrzyca, dnia 25 września 2018 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63–330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Burmistrz Gminy Dobrzyca na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego,...

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do dzierżawy tj. część działki nr 911 arkusz mapy 4,położonej w Dobrzycy przy ul. J.Czarneckiego. Szczegółowych...

Ogłoszenie w sprawie przeznaczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca do wynajmu - sklepy: Dobrzyca ul. Koźmińska 10, Koźminiec 92

Dobrzyca,2018-05-15 GGiOŚ.6845.5.2018 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do wynajmu są to lokale użytkowe (sklepy) położone: Dobrzyca...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 23 kwietnia 2018 r. 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Karminek, Koźminiec i Trzebowa Na podstawie...

Zatrzymaj banner przewijany