Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"

BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA
62-330 DOBRZYCA
Woj.wielkopolskie
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z póżn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026” w dniach od 26 września 2019 r. do dnia 17 października 2019 r.
Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 4 (parter) w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://dobrzyca.bipgmina.plWszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca lub drogą poczty elektronicznej na adres: nieruchomosci@ugdobrzyca.pl  do dnia 17 października 2019 r.
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak
Załączniki:
1.Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.09.2019r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2019 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 193
26 września 2019 13:32 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika [20190925_pos_gmina_dobrzyca.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2019 13:31 (Jolanta Matiasik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany