Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Karminek i Koźminiec

Dobrzyca, dnia 6 października 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dob

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Proszę o zapoznanie sie załączonym zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. zmiany sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie. Burmistrz mgr Jarosław Pietrzak

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości

Dobrzyca,2017-08-23 Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Dobrzyca OGŁOSZENIE W oparciu o art.17 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U .Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 8 sierpnia 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca

Zatrzymaj banner przewijany