Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 12 § 12 ustawy z dnia 5...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art. 419 § 4 ustawy z dnia 5...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży -lokal Izbiczno 23B

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj. lokal mieszkalny położony Izbiczno 23B. Szczegółowych...

Ogłoszenie w sprawie przeznaczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca do dzierżawy

Dobrzyca,2018-02-06 GGiOŚ.6845.2.2018 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj. położonych w miejscowości Dobrzyca – działka nr 911 o pow. 20 m2...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 30 stycznia 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagospodarowania odwiertu Koźminiec - 1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, gmina Dobrzyca oraz...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Stanisława Mikołajczyka.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Stanisława Mikołajczyka. Zawiadamiam właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości ul. Stanisława Walendowskiego, mieszkańców gminy Dobrzyca oraz inne instytucje, że Zarządzeniem Zastępczym z dnia 19 grudnia...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobrzyca w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych sołtysa Sołectwa Dobrzyca

OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca zwołuje Zebranie Wiejskie sołectwa Dobrzyca, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 19:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy. CELEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEPROWADZENIE WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA DOBRZYCA W przypadku,...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Franciszka Wrobińskiego w Dobrzycy nazwy Józefa Czarneckiego.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Franciszka Wrobińskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Józefa Czarneckiego. Zawiadamiam właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości ul. Franciszka Wrobińskiego i mieszkańców gminy Dobrzyca, że Zarządzeniem Zastępczym z dnia 5 grudnia 2017 r. Wojewoda Wielkopolski...

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 8 grudnia 2017r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 24 listopada 2017 r. 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany