Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 30 stycznia 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagospodarowania odwiertu Koźminiec - 1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, gmina Dobrzyca oraz...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Stanisława Mikołajczyka.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Stanisława Walendowskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Stanisława Mikołajczyka. Zawiadamiam właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości ul. Stanisława Walendowskiego, mieszkańców gminy Dobrzyca oraz inne instytucje, że Zarządzeniem Zastępczym z dnia 19 grudnia...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobrzyca w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych sołtysa Sołectwa Dobrzyca

OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca zwołuje Zebranie Wiejskie sołectwa Dobrzyca, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 19:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy. CELEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEPROWADZENIE WYBORÓW PRZEDTERMINOWYCH SOŁTYSA SOŁECTWA DOBRZYCA W przypadku,...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Franciszka Wrobińskiego w Dobrzycy nazwy Józefa Czarneckiego.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania ulicy Franciszka Wrobińskiego w miejscowości Dobrzyca nazwy Józefa Czarneckiego. Zawiadamiam właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości ul. Franciszka Wrobińskiego i mieszkańców gminy Dobrzyca, że Zarządzeniem Zastępczym z dnia 5 grudnia 2017 r. Wojewoda Wielkopolski...

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 8 grudnia 2017r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 24 listopada 2017 r. 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) do konsultacji nad projektem “Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. ...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Karminie.

GGiOŚ.6845.9.2017 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobrzyca. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Karminek i Koźminiec

Dobrzyca, dnia 6 października 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Karminek i Koźminiec Na...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj. położonych w miejscowości Koźminiec – działka nr...

Zatrzymaj banner przewijany