Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 23 kwietnia 201

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 23 kwietnia 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. Izbiczno 23A.

Dobrzyca,2018-04-18 GGiOŚ.6840.1.2018 BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 23A w miejscowości Izbiczno, gmina Dobrzyca. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o&nbs

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 10 kwietnia 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP o zmianie uchwały nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządz

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Burmistrz Gminy Dobrzyca Dobrzyca, dnia 20 mar

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży -lokal Izbiczno 23B

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj. lokal&

Ogłoszenie w sprawie przeznaczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca do dzierżawy

Dobrzyca,2018-02-06 GGiOŚ.6845.2.2018 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomo

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 30 stycznia 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie

Zatrzymaj banner przewijany