ROK 2015

Petycja wpłynęła do Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca i została zarejestrowana pod nr 6014/15

Petycja: 152.1

Data złożenia przez Wnioskodawcę petycji do Burmistrza Gminy Dobrzyca - 22 października 2015 r.


Data przekazania wniosku do Dyrektora Przedszkola prowadzonego przez Gminę  -  23 października 2015 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji – nie później niż 22 stycznia 2016 r.


Odpowiedź udzielenia w przedmiocie pytania dotyczącego spraw publicznych została udzielona zwrotnie wnioskodawcy w trybie dyspozycji Ustawy o dostępie  do  informacji publicznej: 30 października 2015 r. w zakresie: w ostatnich 3 latach Rady Rodziców działające przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy z oddziałami zamiejscowymi w Dobrzycy i Dobrzycy Nowym Świecie – nie występowały do Dyrektora Przedszkola z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - zdrowych zasad żywienia wśród dzieci pozostających pod opieką tychże placówek.


  Skan petycji z dnia 22.10.2015 r.

 

26.10.2015 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca w formie tradycyjnej, papierowej wystosował pismo do Dyrektora podległego mu Przedszkola z prośbą o dokonanie stosownej, wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce i podjęcia stosownych działań i analiz mających na celu kreowanie wśród dzieci pozostających pod opieką placówki zdrowych nawyków żywieniowych. W dniu 02 grudnia 2015 r. do Burmistrza Gminy Dobrzyca wpłynęła odpowiedź na w/w pismo.
W dniu 07.12.2015 r.dyrektor Przedszkola im. Kubusia Puchatka za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca przesłał odpowiedź na petycję  na wskazany przez wnioskodawców adres. Skan odpowiedzi na petycję w załączeniu.


  Odpowiedź na petycję

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2015 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomira Malinowska
Ilość wyświetleń: 1654
29 kwietnia 2016 11:57 (Sławomira Malinowska) - Zmiana treści zakładki.
28 kwietnia 2016 22:07 (Sławomira Malinowska) - Zmiana treści zakładki.
08 grudnia 2015 10:15 (Karolina Janczewska) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany