Plan pracy i sprawozdania

Wybierz rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyca na 2010 rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok L.p. Miesiąc Temtyka posiedzenia Podmiot kontrolowany 1) STYCZEŃ Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2) MARZEC Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem sal wiejskich. Kierownik Zakładu...

Plan pracy Rady Gminy Dobrzyca na 2010 rok.

Plan pracy Rady Gminy Dobrzyca na 2010 rok LUTY 1) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w 2009 roku. Kierownik GOPS 2) Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Dobrzyca w 2009 roku. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Probelmów...

Zatrzymaj banner przewijany