Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Wybierz rok

REGUALMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

UCHWAŁA NR XVI/131/2016 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1933 z zm.) w zw. z art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust....

Zatrzymaj banner przewijany