Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Działa w zakresie spraw:
- budżetu gminy oraz programów gospodarczych,
- podatków i opłat, spraw majątkowych gminy,
- gospodarki terenami i ładu przestrzennego,
- gospodarki komunalnej i dróg,
- zaopatrzenia ludności,
- działalności gospodarczej,
- zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
- lokalnego transportu zbiorowego i łączności,
- komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
- przedsiębiorstw i targowisk,
- produkcji rolnej i hodowlanej, skupu, zaopatrzenia i usług oraz kredytów na rzecz rolnictwa,
- budownictwa wiejskiego,
- postępu agrotechnicznego, zootechnicznego oraz weterynarii,
- oświaty rolniczej,
- gospodarki wodnej i melioracji,
- leśnictwa, zadrzewień i gospodarki łowieckiej,
- ochrony przyrody i ochrony środowiska,
- gospodarki odpadami.

Skład

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

CZŁONEK KOMISJI

CZŁONEK KOMISJI

CZŁONEK KOMISJI

CZŁONEK KOMISJI

CZŁONEK KOMISJI

CZŁONEK KOMISJI

CZŁONEK KOMISJI

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Dokumenty

Prawo lokalne

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 16:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 64933
27 lutego 2019 14:19 (Karolina Janczewska) - Aktualizacja danych członka komisji: ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI.
27 lutego 2019 14:19 (Karolina Janczewska) - Aktualizacja danych członka komisji: PRZEWODNICZĄCA KOMISJI.
27 lutego 2019 14:18 (Karolina Janczewska) - Aktualizacja danych członka komisji: ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI.
Zatrzymaj banner przewijany