Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w toku kadencji 2014-2018

Wybierz rok

Informacja dla wyborców z okręgu wyborczego nr 7 (Galew) o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 - 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA – w okręgu wyborczym nr 7 (Galew) Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7 (Galew) zostaną przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2017 r. w godzinach...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 maja 2017 r. o numerze oraz granicy stałego obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 22 maja 2017 r. o numerze oraz granicy stałego obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych...

Informacja dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy o terminie pierwszego posiedzenia komisji.

I N F O R M A C J A Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy (powołanej Postanowieniem nr 20/2017 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 28 kwietnia 2017 r.) odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. Informuję, że pierwsze posiedzenie komisji...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 kwietnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 kwietnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień...

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w okręgu wyborczym nr 7 (Galew), zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w okręgu wyborczym nr 7 (Galew), zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonymi na dzień 25 czerwca 2017 r.,...

Zatrzymaj banner przewijany