Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr SG.120.27.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2017r. w sprawie: wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenie Nr SG.120.27.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2017r. w sprawie: wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017, poz 1875) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

Zarządzenie nr 0152-3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dn. 14 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca

Zarządzenie Nr 0152-3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 104² § 1 i 2 i art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zmianami/ oraz art. 42 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany