Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr SG.0050.11.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.11.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca na lata 2020 - 2022. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3&nbs

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16.05.2019 r.

Zarządzenie NR 0050.19.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8...

Zarządzenie Nr SG.120.27.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2017r. w sprawie: wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenie Nr SG.120.27.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2017r. w sprawie: wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017, poz 1875) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

Zatrzymaj banner przewijany