Zarządzenia organów wykonawczych

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 14 kwietnia 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009 ZARZĄDZENIE Nr 6/2009 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 159 z 2001r. ze zmianami/ oraz art.109 ust.1 pkt.1 i ust.4 ust ...

Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 25 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 4/09 Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Dobrzycy do gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - ze zmianami/, ...

ZARZĄDZENIE NR 3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 24 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 3/09 ZARZĄDZENIE NR 3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dobrzyca. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samor ...

Zatrzymaj banner przewijany