Samorządowe

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 5 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 5 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów,...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na obszarze Gminy Dobrzyca przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na obszarze Gminy Dobrzyca przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików...

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje o uprawnieniach wyborców...

Zatrzymaj banner przewijany