Komunikaty

Wybierz rok

OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 10 czerwca 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście D

Komunikat Głównego Inspektora Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do własciciel i i zarzadców obiektów budowlanych w zwiazku z potencjalnymi zagrożeniami wystepujacymi w okresie zimowym Przypominam, że w razie wystepowania niekorzystnych w

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY OSTRZEŻENIE meteorologiczne Zawieje/zamiecie śnieżne, Intensywne opady śniegu, Silny wiatr W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 87 wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 28.11.2010 r.: Ważność: od godz. 03:00 dnia 2

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2010-08-31 GGiOŚ 7624-5/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2010-08-30 GGiOŚ 7624-4/10 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2010-08-16 &n

Zatrzymaj banner przewijany