Numeracja porządkowa nieruchomości

Kod RWA

6624

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o nadanie numeru
2.Załącznik: kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu, na którym wyróżniono kolorem budynek będący przedmiotem wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca
Sposób załatwienia sprawy:
wydanie zawiadomienia

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1.Art. 47a i 47b ustawy z dnia 17-05-1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 228 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. Nr 23 poz. 125)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Druki:

wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2015 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 934
26 czerwca 2020 12:58 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
09 czerwca 2015 13:43 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
09 czerwca 2015 13:42 (Jolanta Matiasik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany