Rozgraniczanie nieruchomości

Kod RWA

6830

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1.pisemny wniosek zainteresowanego zawierający również nazwę jednostki wykonawstwa geodezyjnego wyznaczonej do wykonywania czynności rozgraniczeniowych
2.dokument  potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW), wypis z rejestru gruntów i budynków
3.wypis z rejestru gruntów i budynków z oznaczeniem właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz podaniem ich adresów

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63- 330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter tel./fax:  62/ 7413013 wew. 43,

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:
10 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od dnia otrzymania dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej umorzenie bądź zatwierdzenie rozgraniczenia
Sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, umorzenie bądź decyzja

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 520)
2.rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14-04-1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:
Sąd Rejonowy właściwy wg położenia nieruchomości

Inne informacje

Druki:
Wniosek  o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2015 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2015 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 890
09 czerwca 2015 14:54 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
09 czerwca 2015 14:51 (Jolanta Matiasik) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany