Zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Kod RWA

6233

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzyca,
2.oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania tej działalności,
3.dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63 – 330 Dobrzyca, ul.Rynek 14, Tel. 62/ 7413013 wew. 43
Komórka odpowiedzialna
stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska, pokój nr 4 – parter, tel. 62/7413013 wew. 43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:
1.za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - 50,00 zł
2.za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej      - 25,00 zł

3.Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto: BS Dobrzyca 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
Dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz  z oświadczeniem oraz dowodem wpłaty.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:
brak

Inne informacje

Inne informacje:
brak
Druki:
Druki wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.06.2015r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2015 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 911
26 czerwca 2020 13:00 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
10 czerwca 2015 14:35 (Jolanta Matiasik) - Aktualizacja danych sprawy.
10 czerwca 2015 14:13 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany