Pierwokup nieruchomości

Kod RWA

6821

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
umowa sprzedaży warunkowej sporządzona przez notariusza

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63 – 330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
Stanowisko d.s gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter tel./fax  /62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:
brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca

Sposób załatwienia sprawy:
Zarządzenie Burmistrza Gminy

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:
brak

Inne informacje

Inne informacje:
Gminie Dobrzyca przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku sprzedaży:
1.niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego
2.prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę
3.nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4.nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości.
Przy zawarciu aktu notarialnego sprzedaży warunkowej obowiązek wystąpienia do Burmistrza Gminy spoczywa na notariuszu (art. 110 ustawa z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami)


 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2015r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2015 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 734
11 czerwca 2015 12:02 Jolanta Matiasik - Aktualizacja danych sprawy.
11 czerwca 2015 11:13 Jolanta Matiasik - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany