Przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia

Kod RWA

6845

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
Wypełniony druk wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63 – 330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna : stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter, tel./fax  /62/ 7413013 wew.43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia:
Termin załatwienia sprawy:
od 1 miesiąca do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:
umowa

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774)
2.uchwała Nr XII/94/2015  Rady  Miejskiej Gminy  Dobrzyca z  dnia 12 listopada 2015  roku  w  sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości,  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata lub na czas nieoznaczony

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:
brak

Inne informacje

Inne informacje:
Wniosek należy złożyć przed upływem terminu dzierżawy, najmu lub użyczenia
Druki:
wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2015r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Mataiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2015 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 810
11 lipca 2016 13:36 Jolanta Matiasik - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej
18 czerwca 2015 13:42 Jolanta Matiasik - Dodanie załącznika.
18 czerwca 2015 13:42 Jolanta Matiasik - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany