Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy

1. Nadzorowanie gminnych jednostek organizacyjnych:
a/ Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy
b/ Gimnazjum w Dobrzycy
c/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
d/ Gminnego Żłobka w Dobrzycy
2. Zastępowanie Burmistrza w pełnym zakresie w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych.
1/ organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań
podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy i komórki
organizacyjne,
2/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
3/ organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy,
4/ nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania
spraw obywateli,
5/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji
pracowników samorządowych,
6/ zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
7/ opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
8/ nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
9/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
10/ nadzorowanie realizacji przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych w Urzędzie,
11/ wydawanie i podpisywanie wszelkich wymaganych zaświadczeń
i poświadczeń urzędowych w tym stwierdzenie własnoręczności
podpisów oraz zgodności odpisów i kserokopii dokumentów
z oryginałami,
12/ nadzorowanie realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji
publicznej,
13/ wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

Teczki spraw załatwianych przez Sekretarza Gminy oznacza się symbolem – SG.

Dokumenty

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 16:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1700
08 lutego 2018 07:51 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:04 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:06 (Ewa Wasielewska) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany