Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 23 marca 2018 r.

 

Informujemy, że w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 13:00

w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 22 stycznia 2018 r.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w 2017 r. 

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w 2017 r. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Sośnicy,

b) w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu,

c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”,

d) zmieniająca uchwałę nr XII/94/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

e) w sprawie rozpatrzenia petycji Polskiego Klubu Ekologicznego – Wielkopolska w Poznaniu,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

  

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Janusz Zych

 

PRZEWODNICZĄCA

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych

i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Lidia Parysek


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.03.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2018 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 133
20 marca 2018 12:36 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
20 marca 2018 12:33 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 marca 2018 12:32 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany