Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w toku kadencji 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy o dyżurze komisji prowadzonym w dniu 24 czerwca 2017 r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy z dnia 22 czerwca 2017 r. Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2017 r., w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, w godzinach od 7.00 do 15.00 będzie pełniony dyżur telefoniczny przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy pod nr tel.: ...

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Galewie o godzinie rozpoczęcia pracy w lokalu wyborczym w dniu głosowania.

I N F O R M A C J A OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W GALEWIE informuje mężów zaufania, że w dniu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7 pracę w swej siedzibie rozpocznie o godz. 6:20. PRZEWODNICZĄCA KOMISJI /-/ Iwona Małgorzata Krawiec

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Galewie z dnia 12 czerwca 2017 r.

INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Galewie z dnia 12 czerwca 2017 r. Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Galewie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających...

INFORMACJA O WYŁOŻENIU SPISU WYBORCÓW DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca - w okręgu wyborczym nr 7 (Galew), zarządzonych na dzień...

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy z dnia 24 maja 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRZYCY z dnia 24 maja 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz....

Zatrzymaj banner przewijany