Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XV/86/04 w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Dobrzycy

UCHWAŁA Nr XV/86/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z przepisami...

Statut GZEAS w gminie Dobrzyca

Załącznik do uchwały Nr XIII/75/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 marca 2004 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzycy Rozdział I - Postanowienia wstępne § 1 1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrzycy zwany dalej Zespołem, jest gminną jednostką organizacyjną...

Zatrzymaj banner przewijany