Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVII/210/06 RADY GMINY DOBRZYCA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2006 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca

UCHWAŁA NR XXXVII/210/06 RADY GMINY DOBRZYCA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2006 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,...

Zatrzymaj banner przewijany