Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Koszty Zakładu Komunalnego w Dobrzycy w 2004 r.

Koszty Zakładu w 2004 roku - 727.320.87 zł § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 - składki na fundusz pracy § 4210 - zakup materiałów § 4260 - zakup energii § 4270 - zakup usług remontowych § 4300 - zakup pozostałych usług §...

Informacja o przychodach Zakładu Komunalnego w Dobrzycy za rok 2004.

ZAKŁAD KOMUNALNY Gminy Dobrzy ca Informacja za 2004 r. Przychody Zakładu w 2004 roku wyniosły łącznie 727.245,63 zł. Złożyły się na nie: 2.753,84 zł, 3.930,89 zł, - 6.556,38 zł. - 384.530,49 zł, - 97.486,39 zł, - 82.654,39 zł, - 76.048,25 zł, 7.907,38 zł, 4.788,91 zł, - 10.588,71 zł. - 200.194,15 zł, - dochody...

Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca

Terenem działania Zakładu Komunalnego jest Gmina Dobrzyca. Siedziba Zakładu znajduje się w Dobrzycy. Do podstawowych zadań Zakładu należy: - organizowanie usuwania śmieci, odpadów i ścieków komunalnych, utrzymywanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów konsumpcyjnych; - obsługa ujęć...

Zatrzymaj banner przewijany