Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiot działania i kompetencje Wójta Gminy Dobrzyca

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy: 1/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2/ prowadzenie gospodarki finansowej Gminy, 3/ składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy. 4/ wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,...

Przedmiot działalności i kompetencje Rady Gminy w Dobrzycy

Przedmiot działalności i kompetencje Rady Gminy w Dobrzycy określa określa rozdział IV i rozdział V Statutu Gminy Dobrzyca zawarty w uchwale nr IV/27/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 stycznia 2003r.(patrz zakładka: - Prawo lokalne-statuty-statut Gminy Dobrzyca).

Zatrzymaj banner przewijany