Uchwały Komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyca z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za rok 2007 i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyca z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za rok 2007 i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z...

Zatrzymaj banner przewijany