Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, do zatrudnienia na stanowisku: podinspektora ds.. zamówień publicznych i inwestycji gminnych została...

Informacja w/s naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora d/s zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Dobrzyca, dnia 18 grudnia 2018 r. DG.2110.4.2018 Informacja Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnym w wyznaczonym...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zarządzenie Nr SG.120.33.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji ds. naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018...

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, do zatrudnienia na stanowisku: księgowego wybrana została Pani Monika Duda zamieszkała Nowy Karmin ...

Informacja w/s naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowego

Dobrzyca, dnia 19 listopad 2018 r DG.2110.3.2018 Informacja Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze : księgowego w wyznaczonym terminie zgłosił się jeden kandydat: Monika Duda...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa

Zarządzenie Nr SG. 120.29.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z...

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, do zatrudnienia na stanowisku: księgowego wybrana została Pani Magdalena Banachowska zamieszkała Karminek...

Informacja w/s naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowego

Dobrzyca, dnia 17 październik 2018r DG.2110.2.2018 Informacja Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze : księgowego w wyznaczonym terminie zgłosił się jeden kandydat: Magdalena...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa

Zarządzenie Nr SG. 120.23.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U....

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14, 63 – 330 Dobrzyca Podinspektor ds. księgowości budżetowej …………………………………………………………………… nazwa...

Zatrzymaj banner przewijany