Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STOP DLA PALENIA ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH

DLACZEGO ? Najgorszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska ma spalanie m.in. tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych ubrań i butów , zużytych pieluch jednorazowych oraz pozostałości farb i lakier&

Obwieszczenie

BURMISTRZ

Obwieszczenie

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2012-07-06 GGiOŚ.6220.2.2011

Zawiadomienie

Wójt Gminy &n

Obwieszczenie

Wójt Gminy &n

Zawiadomienie - Obwieszczenie stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2012-05-28 GGiOŚ.6220.1.2012 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁ

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2012-05-22 GGiOŚ.6220.1.2012 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa

Opis warunków klimatycznych , glebowych i wodnych.

Warunki glebowe Ukształtowanie terenu gminy jest wyraźnie nizinne, występują liczne obszary dolinne. Powierzchnia gminy wynosi 11.651 ha, w tym użytki rolne zajmują 10.015 ha, a tereny leśne i zadrzewione - 838 ha. Szczegółowe dane na temat struktury gruntów przedstawiono na wykresie. Rodzaje gruntów w gminie Dobrzyca Z powyższych...

Zatrzymaj banner przewijany