Komunikaty

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA

 

Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej według nowych zasad

 

Nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wprowadziła szereg ułatwień w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

System nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Powiecie Pleszewskim funkcjonują 3 punkty doradztwa prawnego, ale ich dyżury są rotacyjnie organizowane w sześciu miejscach: Pleszewie, Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie i Gizałkach.

 

5 sierpnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 25 sierpnia 2015r. Ustawa umożliwiła utworzenie ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych, osób młodych do 26. lat, seniorów powyżej 65. roku życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży. Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju barierę finansową dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program jest finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców. Lokale (biura) na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej udzielają - na podstawie umów z powiatami - adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wyłoniona w drodze konkursu organizacja pozarządowa, którą od 2017r. jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie , Informacja, Rozwój” z siedzibą w miejscowości Góra. W całym kraju utworzono ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Wspomniana wyżej nowelizacja ustawy z 5 sierpnia 2015r. przewiduje od 1 stycznia 2019r. rozszerzenie zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi m. in. mediację oraz tzw. poradnictwo obywatelskie. Niestety w powiecie pleszewskim żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła się do prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z powyższym prowadzenie dwóch punktów :

 

- Dobrzyca, Gołuchów

 

- Pleszew, Czermin

 

zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2019r.

 

 

 

I  PUNKT

 

Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” , ul. Batorego 8, 56-200 Góra

 

PLESZEW – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.00

 

miejsce : budynek A Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, pokój nr 13 na parterze

 

informacja telefoniczna : 62 742 96 16, 742 96 45

 

zapisy : 62 742 96 00 biuro obsługi Starostwa Powiatowego w Pleszewie

 

CZERMIN : wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

 

miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1

 

informacja telefoniczna : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23

 

zapisy :

 

 

 

II PUNKT

 

Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Batorego 8, 56-200 Góra

 

DOBRZYCA : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

 

miejsce : Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca

 

informacja telefoniczna : 62 741 31 76

 

zapisy : 62 741 31 76

 

GOŁUCHÓW : środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 – 12.00

 

miejsce : Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

 

informacja : 62 761 70 17

 

zapisy : 62 761 70 17

 

 

 

III PUNKT ( punkt z dyżurami adwokatów i radców prawnych na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Powiat Pleszewski z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu )

 

GIZAŁKI : poniedziałek, wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

 

miejsce : Urząd Gminy w Gizałkach , ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki

 

informacja telefoniczna : 62 741 15 17

 

zapisy : 62 741 15 17

 

CHOCZ : środa, czwartek w godzinach 8.00 – 12.00

 

miejsce : Zespół Szkół w Choczu , ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz

 

informacja telefoniczna : 62 741 53 30

 

zapisy : 62 741 53 30

 

CZERMIN : piątek w godzinach 8.00 – 12.00

 

miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie , 63-304 Czermin 1

 

informacja telefoniczna : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23

 

zapisy : 62 741 60 31, 741 75 67, 741 73 23

 

 

 

Dyżury adwokatów i radców prawnych

 

w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin
w 2019r.

 

Lp

Daty dyżurów

Pełniący dyżur

1

01.01 – 04.01

radca prawny

2

07.01  – 11.01

adwokat

3

14.01 – 18.01

radca prawny

4

21.01 – 25.01

adwokat

5

28.01 – 01.02

radca prawny

6

04.02 – 08.02

adwokat

7

11.02 – 15.02

radca prawny

8

18.02 – 22.02

adwokat

9

25.02 – 01.03

radca prawny

10

04.03 – 08.03

adwokat

11

11.03 – 15.03

radca prawny

12

18.03 – 22.03

adwokat

13

25.03 – 29.03

radca prawny

14

01.04 – 05.04

adwokat

15

08.04 – 12.04

radca prawny

16

15.04 – 19.04

adwokat

17

22.04 – 26.04

radca prawny

18

29.04 – 03.05

adwokat

19

06.05 – 10.05

radca prawny

20

13.05 – 17.05

adwokat

21

20.05 – 24.05

radca prawny

22

27.05 – 31.05

adwokat

23

03.06 – 07.06

radca prawny

24

10.06 – 14.06

adwokat

25

17.06 – 21.06

radca prawny

26

24.06 – 28.06

adwokat

27

01.07 – 05.07

radca prawny

28

08.07 – 12.07

adwokat

29

15.07 – 19.07

radca prawny

30

22.07 – 26.07

adwokat

31

29.07 – 02.08

radca prawny

32

05.08 – 09.08

adwokat

33

12.08 – 16.08

radca prawny

34

19.08 – 23.08

adwokat

35

26.08 – 30.08

radca prawny

36

02.09 – 06.09

adwokat

37

09.09 – 13.09

radca prawny

38

16.09 – 20.09

adwokat

39

23.09 – 27.09

radca prawny

40

30.09 – 04.10

adwokat

41

07.10 – 11.10

radca prawny

42

14.10 – 18.10

adwokat

43

21.10 – 25.10

radca prawny

44

28.10 – 01.11

adwokat

45

04.11 – 08.11

radca prawny

46

11.11 – 15.11

adwokat

47

18.11 – 22.11

radca prawny

48

25.11 – 29.11

adwokat

49

02.12 – 06.12

radca prawny

50

09.12 – 13.12

adwokat

51

16.12 – 20.12

radca prawny

52

23.12 – 27.12

adwokat

53

30.12 – 31.12

radca prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury radców prawnych w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2019r.

 

Lp

Data dyżuru

Miejsce dyżuru

Osoba dyżurująca

1

01.01 (wtorek) WOLNE

Gizałki

-

2

02.01 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

3

03.01 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

4

04.01 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

5

14.01 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

6

15.01 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

7

16.01 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

8

17.01 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

9

18.01 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

10

28.01 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

11

29.01 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

12

30.01 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

13

31.01 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

14

01.02 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

15

11.02 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

16

12.02 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

17

13.02 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

18

14.02 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

19

15.02 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

20

25.02 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

21

26.02 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

22

27.02 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

23

28.02 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

24

01.03 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

25

11.03 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

26

12.03 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

27

13.03 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

28

14.03 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

29

15.03 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

30

25.03 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

31

26.03 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

32

27.03 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

33

28.03 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

34

29.03 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

35

08.04 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

36

09.04 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

37

10.04 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

38

11.04 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

39

12.04 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

40

22.04 (poniedziałek) WOLNE

Gizałki

-

41

23.04 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

42

24.04 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

43

25.04 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

44

26.04 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

45

06.05 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

46

07.05 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

47

08.05 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

48

09.05 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

49

10.05 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

50

20.05 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

51

21.05 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

52

22.05 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

53

23.05 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

54

24.05 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

55

03.06 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

56

04.06 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

57

05.06 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

58

06.06 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

59

07.06 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

60

17.06 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

61

18.06 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

62

19.06 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

63

20.06 (czwartek) WOLNE

Chocz

-

64

21.06 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

65

01.07 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

66

02.07 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

67

03.07 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

68

04.07 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

69

05.07 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

70

15.07 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

71

16.07 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

72

17.07 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

73

18.07 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

74

19.07 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

75

29.07 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

76

30.07 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

77

31.07 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

78

01.08 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

79

02.08 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

80

12.08 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

81

13.08 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

82

14.08 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

83

15.08 (czwartek) WOLNE

Chocz

-

84

16.08 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

85

26.08 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

86

27.08 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

87

28.08 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

88

29.08 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

89

30.08 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

90

09.09 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

91

10.09 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

92

11.09 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

93

12.09 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

94

13.09 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

95

23.09 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

96

24.09 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

97

25.09 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

98

26.09 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

99

27.09 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

100

07.10 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

101

08.10 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

102

09.10 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

103

10.10 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

104

11.10 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

105

21.10 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

106

22.10 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

107

23.10 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

108

24.10 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

109

25.10 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

110

04.11 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

111

05.11 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

112

06.11 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

113

07.11 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

114

08.11 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

115

18.11 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

116

19.11 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

117

20.11 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

118

21.11 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

119

22.11 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

120

02.12 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

121

03.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

122

04.12 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

123

05.12 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

124

06.12 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

125

16.12 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

126

17.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

127

18.12 (środa)

Chocz

Mateusz Biadała

128

19.12 (czwartek)

Chocz

Marcin Sitnicki

129

20.12 (piątek)

Czermin

Michalina Baczyńska - Stefaniak

130

30.12 (poniedziałek)

Gizałki

Przemysław Borkowski

131

31.12 (wtorek)

Gizałki

Ewelina Rytter

 

 

 

Dyżury adwokatów w punkcie Gizałki – Chocz – Czermin w 2019r.

 

Lp

Data dyżuru

Miejsce dyżuru

Osoba dyżurująca

1

07.01 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

2

08.01 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

3

09.01 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

4

10.01 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

5

11.01 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

6

21.01 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

7

22.01 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

8

23.01 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

9

24.01 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

10

25.01 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

11

04.02 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

12

05.02 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

13

06.02 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

14

07.02 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

15

08.02 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

16

18.02 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

17

19.02 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

18

20.02 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

19

21.02 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

20

22.02 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

21

04.03 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

22

05.03 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

23

06.03 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

24

07.03 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

25

08.03 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

26

18.03 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

27

19.03 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

28

20.03 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

29

21.03 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

30

22.03 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

31

01.04 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

32

02.04 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

33

03.04 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

34

04.04 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

35

05.04 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

36

15.04 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

37

16.04 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

38

17.04 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

39

18.04 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

40

19.04 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

40

29.04 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

41

30.04 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

42

01.05 (środa) WOLNE

Chocz

-

43

02.05 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

44

03.05 (piątek) WOLNE

Czermin

-

45

13.05 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

46

14.05 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

47

15.05 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

48

16.05 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

49

17.05 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

50

27.05 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

51

28.05 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

52

29.05 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

53

30.05 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

54

31.05 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

55

10.06 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

56

11.06 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

57

12.06 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

58

13.06 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

59

14.06 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

60

24.06 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

61

25.06 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

62

26.06 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

63

27.06 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

64

28.06 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

65

08.07 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

66

09.07 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

67

10.07 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

68

11.07 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

69

12.07 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

70

22.07 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

71

23.07 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

72

24.07 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

73

25.07 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

74

26.07 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

75

05.08 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

76

06.08 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

77

07.08 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

78

08.08 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

79

09.08 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

80

19.08 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

81

20.08 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

82

21.08 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

83

22.08 (czwartek) WOLNE

Chocz

Alina Tarnawska

84

23.08 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

85

02.09 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

86

03.09 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

87

04.09 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

88

05.09 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

89

06.09 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

90

16.09 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

91

17.09 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

92

18.09 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

93

19.09 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

94

20.09 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

95

30.09 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

96

01.10 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

97

02.10 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

98

03.10 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

99

04.10 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

100

14.10 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

101

15.10 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

102

16.10 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

103

17.10 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

104

18.10 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

105

28.10 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

106

29.10 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

107

30.10 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

108

31.10 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

109

01.11 (piątek) WOLNE

Czermin

-

110

11.11 (poniedziałek) WOLNE

Gizałki

-

111

12.11 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

112

13.11 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

113

14.11 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

114

15.11 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

115

25.11 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

116

26.11 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

117

27.11 (środa)

Chocz

Jakub Michalski

118

28.11 (czwartek)

Chocz

Jakub Michalski

119

29.11 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

120

09.12 (poniedziałek)

Gizałki

Jacek Bargieł

121

10.12 (wtorek)

Gizałki

Jacek Bargieł

122

11.12 (środa)

Chocz

Alina Tarnawska

123

12.12 (czwartek)

Chocz

Alina Tarnawska

124

13.12 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

125

23.12 (poniedziałek)

Gizałki

Alina Tarnawska

126

24.12 (wtorek)

Gizałki

Alina Tarnawska

127

25.12 (środa) WOLNE

Chocz

-

128

26.12 (czwartek) WOLNE

Chocz

-

129

27.12 (piątek)

Czermin

Jakub Michalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w 2019r.?

 

W 2019r. ustawodawca rozszerzył zakres podmiotowy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Może z niej skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W ustawie zrezygnowano z zamkniętego katalogu osób, które mogą skorzystać z usług świadczonych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz rozszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w taki sposób , aby uprawnioną do uzyskania porad była każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej , na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującymi do końca 2018r. zapisami ustawowymi. System nieodpłatnej pomocy prawnej został otwarty dla osób, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup, a znajdują się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad prawnych.

 

Oświadczenie , o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. ( t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 2030 ze zm. ).

 

Poza kolejnością udziela się nieodpłatnych porad prawnych kobietom w ciąży.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście , oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon.

 

 

 

Co obejmuje pomoc prawna?

 

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje :

 

·   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym , sądowym lub

 

 sądowo-administracyjnym,

 

·  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 
· sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 

· bezpłatną mediację,

 

· sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 

 

 

 

Nieodpłatna mediacja na etapie przedsądowym

 

 

 

Nową formą świadczenia pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez powiaty będzie mediacja na etapie przedsądowym. Bezpłatna mediacja będzie prowadzona w następującym zakresie :

 

 · informowania o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów , w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,

 

· przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji ; przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 

· przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku  o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 

 

 

 

WYJĄTEK

 

Nieodpłatna mediacja nie będzie obejmowała spraw , w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego albo zachodzi uzasadnione podejrzenie , że w relacji stron występuje przemoc.

 

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

 

 

Druga nową formą świadczenia pomocy prawnej wprowadzoną przez nowe przepisy będzie tzw. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zgodnie z ustawą tę formę pomocy prawnej można stosować w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia , spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.  Poradnictwo obywatelskie obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów , w tym, w razie potrzeby , sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

 

 

 

UWAGA!!!

 

 

 

W Powiecie Pleszewskim mediacja i poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów pojawi się w roku 2020.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2019 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Balcer
Ilość wyświetleń: 430
24 stycznia 2019 08:01 (Izabela Balcer) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany