Publicznie dostępny wykaz danych o dok.zawierających inf.o środowisku i jego ochronie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca-Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca 2020-07-10 GGiOŚ.6220.7.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanym Postanowieniu PGW WP RZGW w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2020-07-10 GGiOŚ.6220.7.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA o wydanym Postanowieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanym Postanowieniu RDOŚ w Poznaniu oraz Opinii PPIS w Pleszewie w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2020-05-20 GGiOŚ.6220.7.2019 ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA o wydanym Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy.

BURMISTRZ GMIN Y 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2020-04-27 GGiOŚ.6220.7.2019 Postanowienie OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 123 , art. 36 , w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

Zawiadomienie stron postępowania o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2020-04-16 GGiOŚ.6220.1.2020 ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu&

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WOELKOPOLSKIE Dobrzyca,2020-03-25 GGiOŚ.6220.7.2019 Postanowienie OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 123 , art. 36 , w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIEKOPOLSKIE Dobrzyca,2020-03-20 GGiOŚ.6220.1.2020 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 61 §4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postęp

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej decyzji środowiskowej.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2020-03-04 GGiOŚ.6220.8.2019 ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śr

Informacja Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej decyzji środowiskowej.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2020-02-25 GGiOŚ.6220.9.2019 INFORMACJA Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2020-02-24 GGiOŚ.6220.7.2019 Postanowienie OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 123 , art. 36 , w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

Zatrzymaj banner przewijany