Publicznie dostępny wykaz danych o dok.zawierających inf.o środowisku i jego ochronie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie stron postępowania o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2020-02-12 GGiOŚ.6220.9.2019 ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks

Zawiadomienie stron postępowania o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

Burmistrz Gminy 63-330 Dobrzyca Woj.wielkopolskie Dobrzyca 2020-02-07 GGiOŚ.6220.8.2020 ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia

Zawiadomienie stron postępowania o wydanych opiniach w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Woj.wielkopolskie Dobrzyca,2020-01-17 GGiOŚ.6220.8.2019 ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA o wydanych opiniach w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 §

Informacja Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej decyzji środowiskowej.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Dobrzyca,2020-01-02 GGiOŚ.6220.5.2019 INFORMACJA Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania&

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2019-12-27 GGiOŚ.6820.9.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2018r.,poz.2096- ze

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O PRZESUNIĘCIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2019-12-18 GGiOŚ.6220.8.2019 Za dowodem doręczenia Postanowienie OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 123 , art. 36 , w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Obwieszczenie o toczącym się postepowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. GGiOŚ.6220.7.2019 OBWIESZCZENIE I. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Zawiadomienie stron postępowania o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2019-12-18 GGiOŚ.6220.5.2019 ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2019-12-04 GGiOŚ.6220.8.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61  4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2019-11-21 GGiOŚ.6820.5.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjneg

Zatrzymaj banner przewijany