Publicznie dostępny wykaz danych o dok.zawierających inf.o środowisku i jego ochronie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2018-12-17 GGiOŚ.6220.9.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2018-12-05 GGiOŚ.6220.9.2018 ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.1257 z póżn.zm.) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia strony postępowania iż: - w dniu 5 grudnia...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 listopada 2018 roku o wydanej w dniu 13 listopada 2018 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 25 września 2018 r.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie GGiOŚ.6220.8.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 listopada 2018 roku o wydanej w dniu 13 listopada 2018 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 25 września 2018 r. Na podstawie...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca, 2018-10-24 GGiOŚ.6220.9.2018 Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania Stosownie do art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017,poz. 1257) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wniesionym odwołaniu od wydanej decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6220.8.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wniesienia odwołania od wydanej decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 131, 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2018-10-03 GGiOŚ.6220.5.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie wydania decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie wydania decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.z 2017r.,poz.1257/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...

O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E o wydanym postanowieniu Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie przedłużenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2018-09-25 GGiOŚ.6220.2.2011 O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E o wydanym postanowieniu Burmistrza Gminy Dobrzyca Stosownie do art. 61 § 4, art. 49 a, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst...

Zatrzymaj banner przewijany