Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2018-11-13 GGiOŚ.6233.2.2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust.6, art. 9 ust. 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity...

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2018-02-01 GGiOŚ.6233.1.2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust.6, art. 9 ust. 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2017-12-01 GGiOŚ.6233.2.2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust.6, art. 9 ust. 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity...

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Dobrzyca,2017-11-22 GGiOŚ.6233.1.2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust.6, art. 9 ust. 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. 2016r.,poz. 250), art....

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o uzupełnieniu wpisu w Rejestrze Działalności Regulowanej

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6233.5.2012 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2017 roku wpłynął wniosek Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” s.a. ul. Staroprzygodzka 138, 63 – 400 Ostrów Wlkp. o uzupełnienie wpisu do Rejestru Działalności...

STOP DLA PALENIA ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH

DLACZEGO ? Najgorszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska ma spalanie m.in. tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych ubrań i butów , zużytych pieluch jednorazowych oraz pozostałości farb i lakierów. Podczas spalania odpadów wraz z dymem do atmosfery przedostają się bardzo...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-11-04 GGiOŚ.6233.6.2012 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 listopada 2016 roku wpłynął wniosek JOPEK Recykling Jopek Dawid Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania...

Zatrzymaj banner przewijany