Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Kod RWA

7340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia dla przedsiębiorcy którego działalność polega na organizacji przyjęć.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Komórka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i kadr – pokój nr 2, tel. (62) 74 13 013 wew. 32

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty naliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
Wniosek o wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm. )

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę w zależności od rodzaju zezwolenia.

Druki:
Można skorzystać z formularza przygotowanego przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2015 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Bielarz
Ilość wyświetleń: 854
18 marca 2020 10:14 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
18 marca 2020 10:12 (Magdalena Jura) - Usunięcie załącznika.
17 czerwca 2016 14:11 (Maria Bielarz) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany